கவிதை

பிரிவுத்துயர்

 

இலையுதிரும்
காலம் போய்
இளவேனிற் காலம்
வந்தும்
இன்னுமேன்
நீ வரவில்லை?

தாடி வைத்து
சோகம் கொள்ள
தாடிகூட
முளைக்குதில்லை!

வட்ட வட்டமாய்
புகைவிட்டு
இருமித்திரிய
துணிச்சலும் வரவில்லை!

சோகப்பாட்டு படித்து
சோகமாய் நான் திரிய
குரல்கூட சரியில்லை!

கடிதமெழுதி
உனக்கு அனுப்ப
நாலெழுத்து
நான் படிக்கவில்லை!

நலமாவென்று
நானுன்னை
வந்து பார்க்க
காசுகூட கையிலில்லை!

இதற்கு மேலும்
ஏதும் சொல்ல
வெண்புறாவே…!
இத்தமிழனுக்கு
எதுவும் தெரியவில்லை!

 

இக்கவிதை தினமுரசு பத்திரிகையில் 29.08.1999 அன்று பிரசுரமானது.
Advertisements

3 thoughts on “பிரிவுத்துயர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s