ஜென் கதைகள்

சென் கதைகள் – மெஞ்ஞானம்

மாணவன் ஒருவன் சென் துறவியிடம் கேட்டான், ‘குருவே மெஞ்ஞானம் என்பது என்ன?’

குரு பதிலாக, ‘பசிக்கும் போது சாப்பிடுவது, களைப்பாக இருக்கும் போது தூங்குவது’ என்றார்.

———————————————————————————————————————————–

சென் கதைகள் கேட்பதற்கு பைத்தியக்காரத்தனம்போல் தெரியும். இதை கதையாகப் பார்த்தால் கதை; ஆழமாக சிந்தித்தால் மெஞ்ஞானம்.

ஞானிகளுக்கும் பைத்தியங்களுக்கும் நூலிடைதான் வித்தியாசம்.

எப்பொருள் யார்யார் வாய்கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்பொருள் காண்பதறிவு

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s