கவிதை

முயற்சி

baby ducks

முயலாது
முடங்கிக் கிடப்பதைவிட
முயன்று
முடவனாவது மேல்!

 

சிறகில்லையென
சிறுமைப்பட மாட்டேன்
சின்னக் கால்களினாலே
சிறப்பாய் பாய்வேன்!

 

 
 
இக்கவிதை படத்திற்கு கவிதை எழுதும் போட்டி இல 429ல் பரிசுக்குரிய கவிதையாக தினமுரசு பத்திரிகையால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. © Anton Cruz
 
The above picture is mostly similar to the original picture.
Advertisements

One thought on “முயற்சி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s